slaters - Home

Croeso

'Mae Corris yn bentref yn ne Gwynedd Credir mai tarddiad Saesneg sydd i'r enw, o quarries. Ar un adeg gelwid y pentref yn Abercorris (Abercorys ar rai mapiau cynnar). Roedd y pentref ar yr hen ffordd dyrpeg o Ddolgellau i Fachynllethmae priffordd yr A487 a gymerodd ei lle yn osgoi canol y pentref. Saif Corris ar lan orllewinol Afon Dulas, sy'n ffin rhwng Gwynedd a Phowys yma'*.

Mae gan y dafarn ddewis eang o gwrw. Mae gennym hefyd ddewis da o fwyd traddodiadol o Gymru, a weinir amser cinio a min nos.

*Wicipedia

 

slaters - Home
The Slaters Arms
Corris
Near Machynlleth
Gwynedd
SY20 9SP

Tel: 01654 761324
Email Us